Disclaimer


Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de informatie en data op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt, waarbij ons uitdrukkelijk het recht voorbehouden om de vermelde gegevens, waaronder de vermelde prijzen en rentepercentages, zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

Wij stellen de offertes met de grootste zorg samen, op basis van het door de klant aangeleverde profiel en de daarbij behorende gegevens. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit indien blijkt dat de klant een onjuist profiel en/of gegevens heeft verstrekt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van deze website lijden door het gebruik van deze website en/of de daarin opgenomen informatie. Evenmin is zij aansprakelijk voor (fouten in of door) elektronische communicatie via de website.


Disclaimer

disclaimer - privacy statement - links - (c) copyright 2008 - 2018, www.goedkoopstehypotheekoverzicht.nl - alle rechten voorbehouden.